Vid olika typen av arbeten på tak, som plåtarbeten, sotning eller annat, kan det vara ödesdigert om olyckan är framme och någon faller ned från taket. För att hindra att någon faller används därför olika typer av fallskydd. Vi ser till att säkerheten är som den ska och monterar fallskydd på tak.

Vid arbeten på höga höjder, som på ett tak, är det av allra största vikt att arbetsmiljön är säker. Det finns olika typer av fallskydd som kan användas vid jobb på höga höjder. Det är bland annat utrustning för en person som består av en sele med ett säkerhetsblock som dämpar fall. Det kan också vara ett fallskydd som består av räcken som fästes antingen på husets fasad, i husets gavlar, i takfoten eller direkt i taket.