Du hittar oss i Sundsvall – Kiruna området där vi verkar.

Med engagemang, noggrannhet och kvalitet bygger vi både ställningar och förtroende. Oavsett hur, när och var du behöver en effektiv, genomtänkt och hållbar lösning, så kan du vara säker på att vi ställer upp den i tid och på rätt sätt.

Vi arbetar systematiskt och målinriktat för att skapa en säker byggarbetsplats för våra medarbetare, kunder och samarbetspartners. Det gör vi bland annat genom att använda checklistor som hjälper till att förebygga risker och olycksfall, och att kontinuerligt följa upp vår arbetsmiljöpolicy. Vi ser säkerheten som en del i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete, för en bransch med företag som bryr sig om sina medarbetares trivsel och trygghet är en bransch som får människor att må bra i många år.