Inga problem! Vi använder oss av marknadens ledande väderskydd Layher Keder XL som skyddar byggställningarna mot hårt väder och vind. Väderskyddet har få arbetsmoment och går snabbt att montera, vilket sparar både tid och pengar för dig som bygger.

Efterfrågan på väderskyddade byggställningar ökar stadigt. Inte så konstigt, för det ger friska hus och friska människor. Om det regnar, snöar eller blåser så kraftigt att man inte kan garantera en säker arbetsmiljö kan byggprojektet bli försenat, vilket snabbt blir en dyr historia. Layher Keder XL är ett väderskydd dimensionerat för att uppfylla framtida standarder och föreskrifter för snö- och vindlaster, även vid spännvidder över 30 meter. Det gör det säkert och bekvämt för alla som arbetar på byggställningarna, vilket ökar kvaliteten och produktiviteten på arbetsplatsen. Väderskyddet kan användas ihop med alla våra byggställningar från Layher.