Vi har den på lager. Industrirelaterade projekt ställer höga krav på ställningens material och beskaffenhet, men också på montörens kunskap och erfarenhet. Vi använder oss av Layhers marknadsledande industriställningar. Det är säkrast så.